Gennem Danmark til Sverige 1945

Foto: Gullers, K.W. Nordiska Museet

Bogen som websiden handler om er skrevet på nederlandsk og oversat på engelsk og på tysk. Siden april 2021 findes en oversættelse på dansk som  e-bog. Denne oversættelsen er sprogligt ufærdig men byder de mange danske, svenske og norske citater i originalform.  Meget i bogen drejer sig om Danmarks andel i redningsaktionen og en stor del af undersøgelsens materiale kommer fra danske kilder. Denne side på dansk tjener til at fremhæve bidrag med særskilt tilknytning til Danmark. I Bilagene så som ”Kronologi af Redningen” citeres tekst på original sprog, deraf en stor del på dansk og svensk.

 

Forord fra bogen

I slutningen af ​​2014 modtog jeg en forespørgsel fra Holland. Det drejede sig om en begivenhed under evakuering af kvinder fra Ravensbrück koncentrationslejr. Henny Blok ledede efter omstændighederne ved døden af ​​sin farsøster Neeltje Blok, der døde i en ulykke på vej fra Ravensbrück til Sverige i april 1945. Allierede piloter angreb køretøjerne i Nordtyskland. Hr. Blok spurgte mig, fordi i marts 2014 offentliggjortes i Holland en artikel af mig om hollandske kvinder i koncentrationslejre. Det drejede sig om lejrene i Horneburg og Reichenbach, og Neeltje Blok var i Horneburg, før hun vendte tilbage til Ravensbrück. Jeg anså det burde ikke være svært for mig at løse denne opgave. Jeg bor i Nordtyskland, har gode kontakter med Ravensbrück-lejrens Museum, jeg er svensk gift og vi boede otte år i Danmark. Jeg lykkedes ikke! Af nogle kvinder kunne jeg finde ud af, hvor de døde, og hvor de fandt deres sidste hvilested. Fra Neeltje Blok kunne jeg ikke engang finde ud af, i hvilken angreb hun døde i, og vi kan kun antage, at hun blev begravet i Lübeck. Undersøgelsen leverede dog omfattende materiale om evakuering til Sverige af ca. 7100 kvinder fra Ravensbrück og ca. 2900 kvinder fra Hamburg desuden ukendte fakta om skibskatastrofen i Lübeck Bugten. Historien om evakueringen fra Ravensbrück omfatter mere end “historien om De Hvide Busser”. Denne rapport beskriver de tragiske beskydninger af køretøjerne med kvinderne på vej til Sverige og kaster nyt lys over de forskellige deltageres rolle i redningsoperationen. Succesen for denne aktion beroede på, at de rigtige mennesker var på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Det var mindre et resultat af forhandlinger mellem den svenske grev Folke Bernadotte og Heinrich Himmler.